K?dainietis TV – apie ateinan?ios vasaros užsi?mimus

K?dainietis.TV komanda pristato paskutini?j? šio sezono laid?, kurioje matysite penkis patarimus, k? K?dainiuose veikti vasar?.

„K?dainietis TV“ laida apie „Bravo“ apdovanojimus

Jauna ir k?rybinga kompanija pristato „K?dainietis TV“ balandžio m?nesio laid?.

K?dainietis TV: Pagaliau pavasaris

Šioje laidoje dalinsim?s pavasariška nuotaika - žaisime nuotaiking? por? žaidim?, linksmai leisime laika miesto parke, aplankysime kelet? lankytin...

Nauja „K?dainietis TV“ laida

Gamta vis dažniau pradžiugina saul?tu oru, o mes pradžiuginkim savo k?n? aktyvia veikla! Šioje laidoje išgirsite patarimus, kaip reikt? elgtis no...

K?dainietis TV: 2016-?j? naujov?s ir prab?gusios švent?s

Švent?s jau atšv?stos... ar tai reiškia, kad tur?tume pamiršti kal?dinius stebuklus? K?dainietisTV komanda taip nemano, tad kvie?ia prisiminti gra...

K?dainietis TV laukia šv. Kal?d?

Kvie?iame išgirsti patarimus, kurie pad?s pasiruošti gražiausiam laikui metuose - Kal?doms. K?dainietis TV komanda pasir?pino, jog patarimai b?t? p...

K?dainietis TV laidoje K?daini? jaunimo organizacij? pristatymas

Lapkri?io 2 dien? per K?daini? krašto televizij? ir portale K?dainietis.lt pasirod? dar viena "K?dainietis TV" laida.

1

Televizijos ekranus ir interneto platybes pasiek? paskutin? „K?dainietis TV“ laida!

Atsisveikinimo laidai m?s? žurnalistai paruoš? ne tik linksm? naujien? apie pastaruosius ?vykius K?daini? mieste, bet ir šiek tiek rimtesni? report...

“K?dainietis TV” jaunimo laidos antrasis sezonas jau eina ? pabaig?

Pavasariui ?pus?jus, ? ekranus v?l žygiuoja jaunimo laida „K?dainietis TV“, atnešdama ži?rovams, kad ir kaip b?t? gaila, jau prieš paskutin? ...

Orams šilt?jant ? ekranus v?l žengia nauja ir pavasariška „K?dainietis TV“ laida

"K?dainietis TV" komanda, nor?dama užkr?sti pavasariškomis nuotaikomis, š?kart ilgai ruoš? ir pagaliau paruoš? nemažai nuotaiking? ir ?domi? rep...

"K?dainietis TV" pristato žmog?, kuris pagamino "roborank?"

Vasariui po truput? ?sib?g?jant televizoriaus ekranuose ir v?l tradiciškai pasirodo nauja „K?dainietis TV“ laida, kuri, kaip ir visuomet, žada p...

"K?dainietis TV" sausio m?nesio laida pradeda darbingus Kiškio metus

Sausio 11-?j? pirm?kart šiemet su savo ži?rovais sveikinosi jaunimo laida „K?dainietis TV“. Sugr?ž? po šven?i? ir trump? atostog? k?rybin?s ko...

"Gr?jaus name" vyko "K?dainietis TV“ Kal?dinis vakar?lis. Vaikams surinkta per 100 žaisl?

Gruodžio 23 d. vakar? jaunimo laida „K?dainietis TV“ miestie?ius sukviet? ? restorano „Gr?jaus namas“, kur vyko kal?dinis jaunimo muzikos vak...

"Iškepta" gruodžio m?nesio „K?dainietis TV“ laida!

Šiek tiek v?luojanti, bet labai linksma, ? televizoriaus ekranus atkeliavo gruodžio m?nesio „K?dainietis TV“ laida!

"K?dainietis TV": Kaip Jonas Stankevi?ius bijojo R?tos Š?iogolevait?s

Lapkri?io antr? dien? ir v?l visi k?dainie?iai savo televizijos ekranuose išvydo jaunimo laid? „K?dainietis TV“! Kaip ir kiekvien? antradien? gal...

Antroji “K?dainietis TV” II-ojo sezono laida jau ekrane

“K?dainietis TV” tikisi, kad rudenin?s depresijos jaun?j? k?dainie?i? dar nepasiek?, o jeigu ir pasiek? – tai k?rybin? komanda kvie?ia visus ?s...

Antrasis "K?dainietis TV" sezonas jau startavo!

? k?dainie?i? televizori? ekranus ir v?l gr?žta jaunimo laida „K?dainietis TV“ bei tikisi ži?rov? d?mesio ir antr?j? sezon?. Šiemet gausi? k?ry...

Antrame “K?dainietis TV” sezone – “Zaico kamera”

Rugs?jo 7 dien? ? televizijos ekranus sugr?žta K?daini? jaunimo laid? “K?dainietis TV”. Išsiilgusius “K?dainietis TV” k?rybin?s komandos vei...

Antrasis "K?dainietis TV" sezonas jau netrukus!

Antrasis jaunimo laidos "K?dainietis TV" sezonas startuoja rugs?jo 7 dien?. Kiekvieno m?nesio pirm?j? antradien? 20:30 min. per K?daini? krašto tele...