Švies? pasaka. Pasipuoš? K?dainiai

Tris dienas k?dainie?iai gal?jo grož?tis net tik penktadien? ?žiebta pagrindine miesto Kal?d? egle, bet ir nušvitusiu senamies?iu.

K?dainie?iai ir Pripu?iamo filmo STUDIJA sveikina

Tradicinis video sveikinimas

Kaip ir kasmet, k?dainie?iai ir Pripu?iamo filmo STUDIJA miesto Egl?s ?žiebimo šventei paruoš? sveikinim?.

Pirmosios žiemos K?dainiuose akimirkos iš oro

Lapkri?io 22-?j? šiais metais pirm? kart? ant K?daini? iškritus? snieg? iš oro užfiksavo K?dainiuose ?sik?rusi Pripu?iamo filmo studija.

K?dainie?i? kuriama laida jau DELFI TV

„Jau tre?i? sezon? iš eil?s dirbame su jaunavedžiais, filmuojame j? šventes. Iki didžiosios dienos mes gyvename j? emocijomis, patiriamu stresu ...

Žvilgsnis ? K?dainius iš viršaus

Ar mat?te, kaip gražiausios K?daini? vietos atrodo iš viršaus? Paži?r?kite!

Nuošird?s sveikinimai art?jan?i? šven?i? proga!

K?dainiuose ?žiebiant centrin? miesto egl? "Pripu?iamas filmas" pristat? savo kurt? šventin? sveikinim? k?dainie?iams. Mini filmuko personažais tap...