Susipažinkite su K?daini? senamies?io vieš?j? erdvi? sutvarkymo projektais

K?daini? rajono savivaldyb?s administracija informuoja savivaldyb?s visuomen?, kad 2017 metais bus parengtas kompleksiškas K?daini? miesto upi? prieig? sutvarkymo, sukuriant patrauklias vieš?sias erdves bendruomenei ir verslui, projektas.

Su j? architekt?riniais pasi?lymais supažindina K?daini? rajono savivaldyb?s vyriausiasis architektas Vytautas Kundrotas. O rajono savivaldyb?s meras Saulius Grinkevi?ius tikisi, kad k?dainie?iai yra pakankamai ambicingi originaliems senamies?io vieš?j? erdvi? sutvarkymo projektams, nes K?dainiai savo klest?jimo laikais, vadinamajame aukso amžiuje, buvo vienu iš reikšmingiausi? Lietuvos Didžiosios kunigaikštyst?s (LDK) miestu.

Didžiosios Rinkos aikšt?s modernizavimas suteiks naujas galimybes

Pagal 2014?2020 met? miesto tikslin?s teritorijos vystymo program? pradedami vykdyti senamies?io vieš?j? erdvi? kompleksiško projekto darbai. Projekto ?gyvendinimo rezultatas bus multifunkcinis, skirtas k?dainie?iams ir miesto sve?iams jaukiai jaustis m?s? istoriniame mieste.

Vienas projektuojam? objekt? ? Didžiosios Rinkos aikšt?s modernizavimas suteiks naujas galimybes k?dainie?i? ir miesto sve?i? (turist?) poilsiui bei miesto istorijos pažinimui. Pagrindin? miesto aikšt? zonuojama ? aktyvi?j? – centrin? dal? (tai pietvakarin? ir centrin? aikšt?s erdv?, kuri bus išklota pjauto grubaus paviršiaus granito plokšt?mis. ?ia vyks ?vairaus žanro šokiai, aktyv?s lauko žaidimai (pvz., gatv?s krepšinis), spektakliai ir kiti renginiai. Šioje erdv?je koncertuos muzikantai.

Didžiosios Rinkos aikšt?s zonavimo principin? schema

Pietin?je aikšt?s dalyje bus lauko kavin?s, o rytin? dalis skirta K?daini? istorijos pažinimui. Rytin?je dalyje jau dabar stovi vienas informatyviausi? Lietuvoje paminkl? miesto „savininkams“ ? kunigaikš?iams Radviloms.

Prie Rotuš?s pastato numatyta pastatyti senamies?io skulpt?rin? maket? su Brailio raštu trumpai papasakota jo urbanistine strukt?ra ir jos susiformavimo istorine raida.

Beje, kol mes apie tai svarst?me (tai t?siasi nuo 2008 m.) Telšiai kažk? panašaus jau padar?, bet tai n?ra varžytuv?s – daugelyje Europos senamies?i? tai seniai padaryta.

Taip pat šiais metais archeologui Algirdui Juknevi?iui aikšt?je atkasus XVIII a. pastato pamat? ir sienos fragment?, meras S. Grinkevi?ius pritar?, kad aikšt?s grindinyje reikia pažym?ti šio pastato kont?r?, nes tas pastatas savo dydžiu ir prekybine paskirtimi daugiau kaip 200 met? „band?“ formuoti pietin? aikšt?s kraštin?. Tod?l zonuojant aikšt?s erdv? numatoma toje vietoje statyti lauko kavines.

Kitas, glaudžiai su Didžiosios Rinkos aikšte susietas, objektas yra automobili? ir dvira?i? aikštel?, kaip turist? bei k?dainie?i? sustojimo ir apžvalgos vieta prie Mikalojaus Daukšos bibliotekos.

Automobili? stov?jimo aikštel? prie M. Daukšos viešosios bibliotekos

Taip pat prekybinio laivo „vytin?s“, kaip miesto XVII? XIX amžiais tur?jusio laisv? prekybin? uost?, simbolio ir upi? laivybos ekspozicijos objekto statyba. Tai leistu miest? tarsi „atgr?žti veidu“ ? up?, kaip kad ?vairiomis priemon?mis tai daryti stengiasi Vilniaus, Kauno ir Klaip?dos miestai. Tuo projektu bus baigta ir Nev?žio krantin?s p?s?i?j? bei dvira?i? tako statyba.

P?s?i?j? tilto projektiniai pasi?lymai

Dar kitas šalia Didžiosios Rinkos aikšt?s rengiamas projektas – p?s?i?j? tiltas per Nev?ž?.

Turb?t pamenate, kad 2007 metais buvo parengtas naujo p?s?i?j? tilto per Nev?ž? (vietoje susid?v?jusio esamo) projektas. Turiu priminti, kad esamas tiltas yra pastatytas po Antrojo pasaulinio karo, buvusio istorinio tilto vietoje.

Ekspertai, atlik? tilto konstrukcin? ekspertiz?, konstatavo, kad esamos atramos ir dalis sij? susid?v?jusios ir nebetinkamos rekonstruoti, tod?l pigiau ir tikslingiau statyti nauj? tilt? senojo vietoje, nes esamas tiltas n?ra paveldo objektas, ta?iau tilto istorin? vieta yra urbanistin?-istorin? kult?ros paveldo vertyb?. Naujo tilto projekto architektu buvo pasirinktas gerai žinomas kult?ros vertybi? teritorijoje dirbantis architektas, apdovanotas ?vairiomis prestižin?mis premijomis ? prof. Jurgis Rimantas Palys, reng?s ir Kauno miesto Vytauto Didžiojo istorinio tilto rekonstrukcij?.

Nev?žio krantin?s  prie p?s?i?j? tilto sutvarkymas

Šiuo metu duota arch. Rimantui Paliui užduotis parengti projekt?, kurio ?gyvendinimas kainuot? mažiau, nei kad buvo numatyta 2007 met? projekte. Taip pat up?s viduryje atsisakoma vienos atramos, kad po tiltu gal?t? praplaukti ir „vytin?“, o tilto konstrukcijas statybininkai gal?t? montuoti nuo kranto.

Architektas pasi?l? kitok? nei k?dainie?iams buvo ?prasta matyti siluet?, motyvuodamas, kad projektuojant pagal išlikusias XX amžiaus pradžios nuotraukas ar Mstislavo Dobužinskio piešin? b?t? pažeistos At?n? chartijos ir Venecijos Chartijos nuostatos, rekomenduojan?ios neimituoti istorin?s architekt?ros, kadangi kiekvienas laikotarpis turi savo bruožus ar stili? architekt?roje.

Netgi atstatant Drezden? prie atstatyt? pastat? pažym?ta, kad jie atstatyti, o kurie neatstatyti, aiškiai matoma, kad pastatyti pagal šio laikme?io architekt?ros charakter?. Tiltas bus pritaikytas žmon?ms su negalia, p?stiesiems ir dviratininkams. Taip pat ant tilto numatyti suoliukai pas?d?ti ir pasig?r?ti senamies?iu bei Nev?žio kraštovaizdžiu. Tiltas bus apšviestas, tad tamsiuoju paros metu atrodys patraukliai.

Numatoma sutvarkyti Žyd? gatv?

Šiais metais numatoma sutvarkyti Žyd? gatv?. Tam 2014 m. pareng?me projekt?. Tai buvo viena p?s?i?j? bei dvira?i? tak? trasos K?daini? mieste sudedam?j? dali?. 2017 m. parengus p?s?i?j? ir dvira?i? tilto per Smilgos up? projekt? ir, 2018 metais j? ?gyvendinus, Žyd? gatve tur?t? padid?ti turist? srautas iš senamies?io ? miesto park?.

Tiltas projektuojamas taip, kad jo konstrukcijoje b?t? pasl?pti šilumos tiekimo ir dujotiekio vamzdžiai. Jo siluetas bus l?kštos arkos formos, taip jam suteiksime lengvumo ?sp?d?. Projekte numatyta ?rengti p?s?i?j? tak? ir palei Smilg? iki J. Monkut?s-Marks muziejaus-galerijos. Tai b?t? puiki dovana ne tik k?dainie?iams, bet ir miesto sve?iams. Šiame take numatyti suoliukai, šiukšliad?ž?s bei apšvietimas.

Viešosios erdv?s sutvarkymas prie šv. Juozapo bažny?ios

Taip pat planuojama sutvarkyti ir kitas senamies?io apleistas erdves, kurios šiuo metu neišnaudojamos visuomen?s reikm?ms. Tai dalis sovietme?iu buvusios Elektros aparat?ros gamyklos teritorijos tarp Krašto muziejaus ir Radvil? gatv?s.

?ia projektuojamas K?daini? miesto istorini? ?vyki? ir miesto savinink? atminimo skveras su vardiniais suoliukais bei kitais mažosios architekt?ros elementais bei apšvietimu. Kadangi planuojama teritorija yra šalia Šv. Juozapo bažny?ios ir p?s?i?j? tako, jungian?io Didži?j? ir Radvil? gatves, ji bus tikslingai naudojama rekreacijai bei istorijos pažinimui.

Šalia tos teritorijos numatyta suprojektuoti automobili? statymo aikštel? su ?važiavimu iš Radvil? gatv?s. Kita automobili? ir dvira?i? statymo aikštel? numatyta buvusios apleistos aikštel?s vietoje prie SEB banko ir Muzikos mokyklos su ?važiavimu iš Josvaini? gatv?s.

Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 34.231.21.105.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Nuo lapkričio 1 d. mažėja šilumos kaina

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį ...

Plečiasi mobilaus medicinos punkto veikl

Pastebime, kad kaimiškose vietovėse situacija sudėtingėja, didėja slaugos paslaugų paciento namuose poreikis. Todėl šiam darbui pasitelktos p...