Šiandien BRAVO mokiniai 2016 apdovanojim? ceremonija

Tiesiogiai nuo 19 val.

K?daini? rajono mokini? ir mokytoj? apdovanojim? ceremonija - šiandien 19 val. pramog? centre "Vikonda". Kvie?iame steb?ti tiesiogin? renginio transl...

Dvylikt? kart? apdovanoti K?daini? BRAVO mokiniai

Fotogalerija, viso renginio ?rašas

Penktadien? pramog? centre „VIKONDA“ buvo apdovanoti BRAVO mokiniai ir mokytojai.

Penktadien? bus išdalintos "Bravo mokiniai 2015" statul?l?s

?Jau š? penktadien? pramog? centre „VIKONDA“ bus išdalinta net 15 statul?li?, skirt? „BRAVO mokiniai 2015“ nugal?tojams. Šiemet statul?li? ...

? iškilming? apdovanojim? ceremonij? atvyks limuzinu

Daug d?mesio renginio ?vairumui ir originalumui skiria patys organizatoriai. Tod?l jie suman? daugiausiai bals? internetiniame balsavime surinkusius n...

Grandiozinis renginys „BRAVO mokiniai 2015” jau finišo tiesiojoje

?Vis? pam?gtas ir jaunimo laukiamas renginys „BRAVO mokiniai 2015” jau finišo tiesiojoje. Kompetetinga komisija ži?ri ir vertina filmavim? metu ...

BRAVO filmavimai t?siasi

Pirmadien? „BRAVO mokini? 2014" komanda ?vykd? pirmuosius filmavimus projekte dalyvaujan?iose mokyklose. Aplankytos keturios mokyklos: ...

Apdovanoti jubiliejini? "BRAVO mokiniai 2013" nugal?tojai

Jubiliejin?je apdovanojim? ceremonijoje stebint 1000 ži?rov?, susirinkusi? Pramog? centre "Vikonda" bei tiesiogiai steb?jusi? portale K?dainietis.lt,...

Baigti "BRAVO mokini?" filmavimai mokyklose

Šiandien vyko tre?iosios dienos filmavimai mokyklose. Tai yra paskutin? diena, kai nominantai gal?jo parodyti visk? k? gali geriausio.

"BRAVO mokini?" filmavimai jau ?sib?g?jo

Šiandien, vasario 12 dien?, "BRAVO mokini? 2013" organizatori? komanda lank?si Jaunimo mokykloje, Josvaini? gimnazijoje, Akademijos gimnazijoje, Krak...

"BRAVO mokini?" filmavimai mokyklose jau prasid?jo

Šiandien "BRAVO mokiniu 2013" komanda ?vykd? pirmuosius filmavimus miesto mokyklose. Aplank? keturias mokyklas, tai K?daini? Šviesi?j? gimnazija, K?...

Jau pirmadien? prasideda "BRAVO mokini?" filmavimai mokyklose

Jau rytoj, vasario 11 dien? prasid?s dar vienas projekto "BRAVO mokiniai 2013" etapas - nominant? filmavimas miesto ir rajono mokyklose.

Antroji projekto "BRAVO mokiniai 2012" filmavimo diena

Projekto "BRAVO mokiniai" organizatoriai s?kmingai keliauja po miesto ir rajono mokyklas.

Balsuokite už "BRAVO mokinius 2012" savo mokykloje

Vasario 13 - 15 dienomis K?daini? miesto ir rajono mokyklose 9-12 klasi? mokiniai gali balsuoti už geriausius "BRAVO mokinius 2012" septyniose nomina...

Tre?ioji "BRAVO mokini? 2011" filmavim? diena mokyklose

Šiandien, sausio 13 dien?, "BRAVO mokini? 2011" k?rybin? komanda apsilank? Josvaini? bei Š?tos gimnazijose.

Antr?j? filmavimo dien? daugiausiai populiarumo sulauk? daina "Neli?d?k, li?te"

Sausio 12 dien?, antradien?, "BRAVO mokini?" k?rybin? komanda patrauk? ? Šviesi?j? bei "Atžalyno" gimnazijas, "Ryto" ir "Aušros" vidurines mokyklas...

Prasid?jo "BRAVO mokini?" filmavimai mokyklose. Pirmoji diena - K?daini? rajone

Sausio 11 dienos ryt? projekto "BRAVO mokiniai 2011" k?rybin? komanda nieko nelaukusi prad?jo net kelias dienas truksiant? filmavimo maraton? K?daini?...

K?dainiuose apdovanoti "BRAVO mokiniai 2010" (nominant? filmukai)

Kovo 26 dien?, K?dainiuose, pramog? centre “Vikonda” ?vyko “BRAVO mokini? 2010” apdovanojim? ceremonija, o naktin? programa visus sukviet? ? k...

Tre?i?j? dien? BRAVO mokini? organizatoriai leido miesto mokyklose

Vasario 24 dien? projekto BRAVO mokini? 2010 organizatoriai lank?si Šviesiojoje gimnazijoje, "Atžalyno", "Ryto" ir "Aušros" mokyklose.

BRAVO mokini? filmavimai vyko Kunioni? ir M. Daukšos mokyklose

Vasario 23 dien? projekto "BRAVO mokini? 2010" organizatoriai lank?si Kunioni? ir M. Daukšos pagrindin?se mokyklose.