Prailginti mokslo metai – gerai ar vis d?lto ne?

Birželio 15 d. pasibaig? pirmieji prailginti mokslo metai, kuri? neteko pajusti tik abiturientams. J? mokslo metai baig?si geguž?s m?nes?, ta?iau jiems buvo didelis išš?kis – išlaikyti egzaminus, kuri? atsakymus jie sužinojo prieš m?nes?. Kalbant apie visus mokinius – jie šiemet ? mokykl? tur?jo eiti papildomas dvi birželio m?nesio savaites. Daugumos mokini? bei mokytoj?, su kuriais kalb?jau šia tema, nuomone - šis ?statymas tur?jo daugiau žalos nei naudos, kadangi birželio pradžioje lauke buvo tikrai šilta ir efektyviai mokytis nebuvo galimybi?. Pa?iai teko tai patirti ir man iškilo klausimas, ? kur? vis ieškau atsakymo – kod?l reik?jo ilginti mokslo metus,jeigu nebuvo sudarytos tinkamos s?lygos efektyviam mokymuisi? Panaš?s klausimai iškilo ir Kraki? Mikalojaus Katkaus gimnazijos lietuvi? mokytojai Irmai Mar?ienei, K?daini? rajono met? mokytojui Vaidui Grišinui, K?daini? rajono mokini? tarybos pirmininkei Karolinai Pralgauskytei bei b?simam Josvaini? gimnazijos abiturientui Nojui. Pasikalb?jus su šiais žmon?mis – išryšk?jo vienas dalykas –vis? m?s? nuomon? panaši. Diskutavome šiais klausimais:

Kokia j?s? nuomon? apie mokslo met? ilginim??

Irma Mar?ien?: Manau,jog mokslo met? ilginimas nebuvo efektyvus. Tai, kad mokomasi vasar?, tarsi užblokuoja nor? mokytis. Iš patirties galiu pasakyti, jog stropius, atsakingus ir motyvuotus mokinius tenkino ankstesn? tvarka, nes jie ?stojo ? norimas ugdymo ?staigas, jas baig?, turi puikius darbus. Ar tai ne geriausias motyvas?

Vaidas Grišinas: Mokslo met? ilginim? vertinu dviprasmiškai. Jeigu kitais metais v?l bus prat?stas mokymosi laikas bus tikrai sunku. Jau šis karštas pavasaris parod? kaip krenta mokini? (ir mokytoj?) darbingumas.

Karolina Pralgauskyt?: Vis? pirma, manau, kad mokslo met? ilginimas turi tiek plius?, tiek minus?. Mokslo met? ilginimas tur?t? sumažinti nam? darb? kr?v?, mokytojai tur?t? daugiau laiko paaiškinti program? turin?.Ta?iau, kad ir kaip skaudu sakyti, bet manau, kad reik?jo prad?ti ne nuo to!Kartu su mokslo met? prat?simu reik?jo perži?r?ti ir mokymosi programas,pagalvoti apie s?lygas mokyklose, kai termometrai pasiekia milžiniškus skai?ius, ir žinoma suprasti, kad visos norimos edukacin?s veiklos ne visada yra ?manomos.

Nojus:  Mano nuomon? apie mokslo met? ilginim? yra neutrali, nesu nei už, nei prieš. Žinoma, atostogas nor?t?si prad?ti anks?iau. Taip, sutinku, mokymasis birželio m?nes? yra visiškai neproduktyvus. Teoriškai pamokos tur?t? vykti ?prastu režimu, ta?iau nei mokiniai, nei mokytojai nerodo didelio noro s?d?ti pamokose, ypa? kai lauke toks oras.

Kokias si?lytum?te alternatyvas, kad biržel? mokymasis b?t? efektyvus?

Irma: Kadangi mokslo met? ilginimui nepritariu, efektyvi? alternatyv? negaliu pasi?lyti. Nebent dar kart? koreguoti programas.

Vaidas: Efektyvumas. Pirma, reik?t? 10 klasi? mokiniams (gal) v?liau vykdyti PUPP. Antra, tikslingesnis ugdomojo proceso paskirstymas, kad pažintin?s ekskursijos ar žygiai vykt? b?tent vasaros laikotarpiu.

Karolina:Manau,kad mokymosi efektyvumas birželio m?nes? ypatingai priklauso nuo mokykl? administracij? bei mokytoj?. Buvo tik?tasi, kad papildomos dienos bus išnaudotos projektin?ms veikloms, ekskursijoms ar išvykoms ? muziejus, tad mano si?lymas ir b?t? stengtis jog visos šios id?jos b?t? ?gyvendintos. Jei papildomos dienos bus praleistos produktyviai ir ?domiai mokiniai tikrai nor?s mokytis net ir birželio m?nes?.

Nojus: Kalbant apie alternatyvas, tai man asmeniškai tas kelias savaites nor?t?si skirti ne pamokoms, o ?vairiems projektams, paskaitoms ,b?t? puiku,jei atvykt? lektoriai, pravesti ?domi? ir nauding? paskait?. Žodžiu birželio m?nes? nor?t?si skirti ne vadov?liams, o sav?s tobulinimui.

Kaip manot, koki? poky?i? reik?t? švietime?

Irma: Kalbant apie mano d?stom? dalyk? (lietuvi? kalb? ir literat?r?), b?tent poky?iai labiausiai ir neramina. Išmok?me vaikus rašyti interpretacijas, jas pakeit? samprotavimo rašinys, išmok?me juos rašyti, ateityje liks tik literat?rinis rašinys. Rašto darb? vertinimo kriterijai koreguojami kiekvienais metais.Lituanistai tuo labai piktinasi.

Vaidas: Kad pasiekti geresni? mokymosi rezultat? reikia ilginti ne mokslo metus, o keisti mokymosi programas, kurios dažnai yra perkrautos neesminiais faktais. 

Karolina: Aš manau, kad pirmiausiai reik?t? pakeisti švietimo sistemos tikslo ?gyvendinimo b?d?. Švietimo sistemos viena iš misij? yra ugdyti brandži?, atsaking?, aktyvi? asmenyb?, ta?iau kartais atrodo, kad sistema nori išugdyti tik geriausi? egzamin? rezultat? gavus? mokin?. Mokyklose per mažai d?mesio skiriama praktin?ms veikloms, kurios daugiausiai ir prisideda prie m?s? tobul?jimo, viskas orientuota ? puikius rezultatus, bet juk neužtenka žinoti tik teorijos, j? reikia mok?ti pritaikyti ir praktiškai.

Nojus: Apie poky?ius švietime nenor??iau daug kalb?ti, o išsakius savo nuomon?, neabejoju, susilauk?iau daug kritikos (juokiasi). 

Ko labiausiai palink?tum?te mokytojams bei mokiniams papildom? dviej? savai?i? mokslo laikotarpiu?

Irma: Ramyb?s (šypsosi). Žinoma, kantryb?s, išradingumo bei k?rybiškumo. 

Vaidas: Mokiniams ir mokytojams palink??iau, kad ? mokslo met? prailginim? žvelgt? kaip ? k?rybini? galimybi? kupin? laikotarp?, o ne varginant? dviej? savai?i? egzistavim?.

Karolina: Visiems mokytojams, mokiniams linkiu, kad prailgint? mokslo met? dienos b?t? efektyvios, produktyvios bei puikiai nuteikt? taip ilgai lauktoms vasaros atostogoms!

Nojus mokiniams ir mokytojams link?jo s?kmingai užbaigti mokslo metus ir pasiruošti kitiems, kurie ko gero bus dar ilgesni (juokiasi). 

Sužinojus ?vairi? žmoni? nuomones galima teigti, jog ? mokslo met? prailginim? neigiamai žvelgia ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Dauguma mano, jog daug k? švietime reikt? keisti ir kad visi kartu susijung?, gal?tum?m k? nors pakeisti, kadangi mokslas šiais laikais yra svarbus. Gaila, ta?iau Švietimo ministerija ži?ri, kuris gi abiturientas egzamin? sesijoje pasirodys geriau už kit?, o ne kuris abiturientas tur?s šviesesn? ir laimingesn? ateit?.

Spar?iai art?ja nauji mokslo metai, kurie šiemet prasid?s rugs?jo 3 d. Nauji metai – nauji ?statymai.2019-aisiais metais, stojantys ? aukšt?sias mokyklas, tur?s ži?r?ti, jog išeit? tinkamas vidurkis, jog ?stot? ? norim? mokykl? nei kokie bus egzamin? rezultatai. Ži?r?sime, kaip tai veiks mokinius. Art?jan?i? mokslo met? proga visiems norime palink?ti kantryb?s, k?rybingumo, susikaupimo bei pozityvumo!

Monika Šaliakait?Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 3.236.55.22.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Kankina padidėjęs prakaitavimas?

Sveikata

Prakaitas – tai optimali organizmo būsena, kurios metu kūnas reguliuoja savo temperatūrą – vėsinasi, pašalina toksinus bei kitas medžiagas....

7 natūralistinį interjerą pagyvinantys, originalūs akcentai

Namuose džiaugiatės natūralistinio stiliaus teikiama ramybe, bet jaučiate, kad trūksta vieno ar kelių išskirtinių akcentų? Atėjusi vasara į...