Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyriaus veikla bus aktyvi

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga buvo ?kurtas Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyrius. Žinia, šio žymaus šviet?jo, lietuvi? raštijos k?r?jo gimtin? yra K?dainiai. Jo vardu pavadinta rajono savivaldyb?s viešoji biblioteka, prie jo sodinto ir tebežaliuojan?io ?žuolo Bab?nuose vyksta graž?s literat?riniai renginiai. K?dainiai nuo šiol tur?s ir jo vardo lietuvi? kalbos, literat?ros, istorijos, apskritai lietuvi? kult?ros myl?toj?, puosel?toj? draugij?.

?domu tai, kad šios draugijos steigiamasis susirinkimas vyko kaimynin?je Krekenavos seni?nijoje, Ustron?je, nuostabioje ir ?kvepian?ioje erdv?je, Juozo Tumo-Vaižganto ir knygneši? muziejuje (šiemet gi Juozo Tumo-Vaižganto metai!), o jo muziejininkas Audrius Daukša (turintis giminyst?s s?saj? su m?s? M. Daukša!) tapo draugijos garb?s nariu.

Šiame susirinkime dalyvavo šalies Lietuvi? kalbos draugijos pirminink? prof. Genovait? Ka?iuškien? iš Šiauli? ir vilniet? prof. Jolanta Zabarskait?. Jos k?dainie?iams išsak? savo mintis, padr?sino, palink?jo s?km?s. Beje, prof. J. Zabarskait? ir pasi?l? suteikti skyriui Mikalojaus Daukšos vard?. G. Ka?iuškien? papasakojo apie draugijos veikl? nuo 1935 met? ir išdalijo naujiesiems nariams draugijos nario ženkliukus.

K?daini? draugijoje steigiamojo susirinkimo dien? užsiregistravo 18 nari?, o dar keli k?dainie?iai prisijung? v?liau. Tad šiuo metu draugijai priklauso daugiau kaip 20 nari?. Vadove išrinkta savivaldyb?s kalbinink? R?ta Švedien?, pavaduotojas ? savivaldyb?s administracijos Švietimo ir kult?ros skyriaus vyr. specialistas Rytas Tamašauskas, sekretor? – mokytoja ekspert? lituanist? iš Suaugusi?j? ir jaunimo mokymo centro Aldona Šliažait?.

Ši trij? žmoni? aktyvo grup? ir sub?r? bendramin?ius, kurie pagal Lietuvi? kalbos draugijos ?status, skyriaus planus, nari? norus bei iniciatyvas ir stengsis organizuoti draugijos veikl?.

LKD K?daini? Mikalojaus Daukšos skyriaus nariai: kalbininkai, literatai, istorikai, bibliotekinink?s, matematikas, gydytoja, seni?nijos darbuotoja,vert?ja, tarybos narys, švietimo ?staigos vadovas ir kt.

Pagrindin? veikla – šviet?jiška bei maloni: ir nariams, ir visuomenei

Pagrindinis draugijos veiklos tikslas – ugdyti visuomen?s kalbin? s?moningum?, formuoti teigiamas nuostatas d?l kalbos, kelti kalbos prestiž?.

„Organizuosime šviet?jišk? veikl?, kuri b?t? orientuota ? visuomen?, ? k?dainie?ius. Taip pat bursime ? renginius, skirtus tik draugijos nariams, nes, mano ?sitikinimu, veikla turi b?ti skirta ir sau, ir kitam, turi b?ti ir rimta, oficiali, ir smagi, maloni patiems nariams, nes tik atsipalaidav?s ir susidraugav?s su kolektyvu žmogus gali jam atsiduoti, gali kurti, pats veikti ir ?sitraukti ? ?vairias veiklas arba kitus ?traukti ? savo norimas. Taigi ir kalbos taisyklingumas, normos, j? skleidimas ?vairiomis formomis visuomenei, ir kalbos grožis bei k?rybiškumas, ir sen?j?, iš m?s? krašto kilusi? kalbinink?, šviet?j? darb? aktualizavimas šiandien, ir šio laikme?io, dabartini? k?dainie?i? kalbinink? bei literat?, šviet?j? darbai. Viso to, kas kalbiškai, o ir literat?riškai, netgi ir pla?iau kult?rine prasme aktualu, ?domu, prasminga K?daini? krašte parodymas bei akcentavimas visiems ir vienas kitam. Pa?i? nari? malonus ir gražus bendravimas, bendra veikla bei draugyst?. Nor??iau, kad sukurtume svarbi? K?dainiuose kult?rin? bendrij?, kartu maloniai ir draugiškai bendraujan?i? žmoni? grup?. Tikiuosi, tai pavyks“, ? sako draugijos pirminink? R. Švedien?. – Kadangi žmoni? draugijoje nemažai, id?j?, regis, nors vežimu vežk, kiekvienas tur?t? rasti sau niš?: k? nuveikti, k? inicijuoti, kur savo žiniomis ir geb?jimais prisid?ti, kur dalyvauti. Manau, surengsime ne vien? ?dom? rengin? ir visuomenei, ir sau patiems. Pirmiausia reikia išsigryninti, o tam reikia gerai pažinti vienas kit?, kas kam gabus, kas koki? veikl? nusiteik?s pl?toti. D?l visko tarsim?s ir veikl? koordinuosime. Ir visada prisiminsime, kok? vard? turi draugija, tad m?s? žymiajam šviet?jui M. Daukšai d?mesio nepritr?ks.“

Šiais metais – ir solid?s renginiai, ir malonios išvykos

Taigi pirmasis renginys buvo išvyka ? Juozo Tumo-Vaižganto ir knygneši? muziej?, ten vyk?s susirinkimas. Antrasis renginys ? birželio 1 dien?: draugija vyks ? Pernarav?, ? draugijos nar?s Loretos Andrulien?s organizuojam? didel?, visos dienos, švent?, skirt? pedagog?s, žymios tautinio atgimimo veik?jos, gimusios m?s? krašte, Jadvygos Teofil?s Juškyt?s-Širš?ss 150-me?iui.

Dar birželio m?nesio pabaigoje bus surengta istorin?-kalbin?-kult?rin? išvyka ? Dotnuv?. ?ia Rytas Tamašauskas pavedžios atvykusiuosius po Dotnuvos vienuolyn?, bažny?i? ir kitas vietas, perteiks savo gausias kraštotyrines, kalbines, istorines žinias, o po to bus vaišinamasi to krašto valgiais. Ruden? ketinama surengti renginius, skirtus Vietovardži? metams, M. Daukšos Postil?s 420-me?iui, daug m?s? kult?rai nusipelniusio redaktoriaus, kalbininko, vert?jo Aleksandro Žirgulio 110-osioms gimimo metin?ms.

Reikt? parašyti švie?iam?j? straipsni?. Galb?t pavyks rajono spaudoje sukurti draugijos nari? šviet?jišk? straipsni? skyrel?.

Draugija nor?t? prisid?ti ir prie krašto žmoni? raštingumo k?limo. Galb?t pavykt? pasikviesti ? K?dainius tuos mokslo žmones, kurie šiuo metu intensyviai tobulina rašybos ir skyrybos taisykles, kad apie tai b?t? pasikalb?ta, susipažindinta, padiskutuota. Galima surengti ir praktin? ?vairi? tekst? rašymo seminar?.

Konferencijos, seminarai, paskaitos, straipsniai – visa tai solidu ir rimta. Reikia ieškoti ir toki? form?, kurios pasiekt? ir kitokio m?stymo, poži?rio žmones. Pavyzdžiui, jei nori pritraukti jaunim?, reikia jau modernesni? form?. Reikt? pat? jaunim? bandyti ?traukti ? toki? šviet?jišk? veikl?, tada labiau b?t? žinoma, ko jiems reikia, koks kelias ? j? širdis ir prot?. Galb?t tikt? surengti kartu su jaunais žmon?mis protm?š?, galb?t virtuali? viktorin?, galb?t ?traukti ? kok? kalbin? tyrim?. O gal draugijos nariai mokytojai nor?t? su savo mokiniais kurti kalbos laideles ir jas transliuoti internete?

Id?j? ir nor? daug. Tikim?s, pavyks realizuoti daugel? j?.

K?daini? rajono savivaldyb?s informacija

Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 18.232.188.251.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Autobusų eismo tvarkaraščiai karantino metu

Bilietus važiuoti miesto maršrutais galima įsigyti spaudos kioske, esančiame miesto centre, ,,Aibės“ parduotuvėse ir parduotuvėje, esančioj...

Svarbiausi kontaktai karantino metu

Jei lankėtės bet kurioje užsienio šalyje ir grįžę per 14 dienų pastebėjote koronaviruso simptomus, kreipkitės 112.