Dangiras Ka?inskas: "Priimant sprendimus svarbiausia – ?siklausyti"

Brang?s k?dainie?iai,

Esu Darbo partijos kandidatas ? K?daini? rajono savivaldyb?s merus. Man, kaip tikram k?dainie?iui, gimusiam, augusiam ir vis? gyvenim? dirban?iam šiame krašte, tai ne tik didel? garb?, parodytas pasitik?jimas, bet ir milžiniška atsakomyb?.

Tikiu, kad su Darbo partijos komanda, kandidatuojan?ia šiuose rinkimuose ? K?daini? rajono savivaldyb?s taryb?,paj?gsime pateisinti k?dainie?i? l?kes?ius.

Beveik 20 met? dirbu vadovaujant? darb? rajono švietimo ?staigose, pastaruosius penkerius metus esu K?daini? profesinio rengimo centro direktorius. B?ti s?kmingu vadovu šiais spar?i? poky?i? ir išš?ki? laikais –tai b?ti atviru naujov?ms ir jas inicijuoti, dirbti komandoje, pasitik?ti jos nariais ir juos gerbti. Visada laikausi žodžio, nem?gstu veidmainyst?s. Tokiomis savyb?mis – pagarba, tolerancija – turi pasižym?ti ir rajono vadovas. Svarbiausia yra žmogus – gird?ti j?, ?siklausyti,priimti bendrus sprendimus ir kartu juos ?gyvendinti. Ne gatv?s, aikšt?s puošia K?dainius, o žmon?s, j? iniciatyvos, aktyvumas, bendri darbai. Tik aišk?s, išdiskutuoti, bendrai priimti, skaidr?s sprendimai turi b?ti ?gyvendinami.Tikiu, kad K?dainiai ne tik turi saugoti ir puosel?ti turting? istorin?,kult?rin? paveld?, bet ir b?ti atviri naujoms id?joms, dinamiški. Taip mes netik išsaugosime tai, k? turime, bet ir papildysime, prapl?sime.

Kartu su Darbo partijos komanda atsakingai paruoš?me rinkimin? program?, kuri užtikrina prad?t? darb? t?stinum? ir si?lo naujovi? sprendžiant aktualiausius klausimus.

Mes ?sipareigojame veikti skaidriai ir ?siklausyti ? visas nuomones. Tod?l stiprinsime  bendradarbiavim? su vietos, verslo, nevyriausybin?mis, jaunimo, ne?gali?j? bei kitomis bendruomen?mis ir organizacijomis, ?traukdami jas ? savivaldos klausim? svarstym?. Dal? savarankišk? funkcij? perduosime nevyriausybin?ms organizacijoms, ?diegsime dalyvaujam?j? K?daini? rajono savivaldyb?s biudžeto sudarym?.

?sipareigojame ne tik skatinti investicijas ? K?daini? laisv?j? ekonomin? zon?, bet ir lengvinti paskol? suteikimo s?lygas pradedantiesiems jauniems verslininkams, inicijuoti ir ?gyvendinti jaunimo verslumo programas, pritraukti investuotojus, teikian?ius vieš?sias paslaugas gyventojams. Skatinsime ir remsime socialiai atsaking? bei žmones su negalia ? darbo rink? integruojant? versl?, skatinsime kaimo turizm?, tradicini? kaimo verslo k?rim?si, remsime žem?s ?k?.

Mes, kaip ir J?s, norime gyventi patogioje, švarioje, sveikoje aplinkoje. Tod?l ?sipareigojame išspr?sti valymo ?rengini? išpl?timo -rekonstrukcijos klausim?,sustabdyti s?vartyno pl?tr?, išspr?sti r?šiuojamojo atliek? surinkimo ir apmok?jimo už ši? paslaug? klausim?. Mes ?sipareigojame ?rengti valymo ?renginius kaimuose ir sudaryti s?lygas pristatyti nuotekas ? vietinius valymo ?renginius, didinti l?šas keli? tvarkymo programoms, spr?sti sod? keli? infrastrukt?ros klausim?, ?rengti automobili? stov?jimo aikšteles daugiabu?i? nam? kvartaluose.

Renovuosime ikimokyklinio ugdymo ?staigas, užtikrinsime ikimokyklini? ugdymo ?staig? paslaug? prieinamum? vasaros metu, jaunimui pasi?lysime vasaros užimtumo centr?, stacionarias stovyklas, atviras jaunimo erdves. ?sipareigojame renovuoti prie mokykl? esan?ius stadionus, užbaigti miesto stadiono renovacij?, remti vaik? ir jaunimo sport?, o skaidr? profesional? sport? remti tik dalyvaujant jo valdyme.

Taip pat skatinsime ir remsime iniciatyvas, siekian?ias kurti naujus kult?ros, turizmo bei kt. traukos centrus mieste ir rajone, bendruomeni? kult?rines iniciatyvas.

Didel? d?mes? programoje skiriame socialin?s ir sveikatos apsaugos sritims. Mes išlaikysime optimal?, kokybiškas paslaugas teikiant? sveikatos prieži?ros tinkl?, pl?sime pagalbos ir globos ?staig? senjorams tinkl?. ?sipareigojame išpl?sti ir suremontuoti K?daini? ligonin?s skubios pagalbos - pri?mimo skyri?. Taip pat suteikti 100 procent? nemokamas viešojo transporto paslaugas savivaldyb?s gyventojams, turintiems teis? pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvat? ?statym? – moksleiviams, asmenims virš 70 met?, pasipriešinimo ir nepriklausomyb?s kov? dalyviams, ne?galiesiems, sulaukusiems pensinio amžiaus, skirsime vienkartin? finansin? išmok? gimus vaikui.

Tai – tik dalis darb? ir priemoni?, kurias esame numat? savo programoje. Esu ?sitikin?s, kad kartu galime nuveikti daug darb? d?l vis? K?daini? miesto ir rajono gyventoj? gerov?s. Tod?l tikiuosi J?s? aktyvaus dalyvavimo ir palaikymo kovo 3 dien? vyksian?iuose rinkimuose ? K?daini? rajono savivaldyb?s taryb?.

Biografija 

Gimiau 1964 m. vasario 8 d. Pamiškio kaime, K?daini? rajone. Mokiausi Dotnuvos vidurin?je mokykloje, o Marijampol?s pedagogin?je mokykloje ?gijau pradini? klasi? mokytojo kvalifikacij?.

1993 m. baigiau Šiauli? pedagogin? institut?. Pra?jusiais metais baigiau magistro studijas Klaip?dos universitete ir ?gijau andragogo kvalifikacij?.

1983–1999 m. dirbau K?daini? M. Daukšos vidurin?je mokykloje pradini? klasi? mokytoju, 2000–2006 m. šioje mokykloje dirbau direktoriumi. 2001–2013 m. vadovavau K?daini? suaugusi?j? mokymo centrui, v?liau – K?daini? suaugusi?j? ir jaunimo mokymo centrui. Nuo 2014-?j? dirbu K?daini? profesinio rengimo centre direktoriumi.

Aktyviai dalyvauju K?daini? ir Lietuvos suaugusi?j? švietimo organizacij? veikloje, esu vadybos ekspertas, o nuo 2017 m. esu Lietuvos inovatyvi? profesinio rengimo ?staig? asociacijos valdybos narys.

Nuo 2016 m. esu K?daini? rajono savivaldyb?s tarybos narys. 

S?raše numeris 1. Darbo partijos s?rašas 12. 

Politin? reklama. Bus apmok?ta iš Darbo partijos K?daini? skyriaus rinkimin?s kampanijos s?skaitos. UAB Interneto žinios. Užsak. nr. 1

Daugiau skaitykite:
http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/darbo-partijos-komanda-pasirengusi-pateisinti-rajono-zmoniu-lukescius-18768/
Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 18.204.227.117.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

SVARBIAUSI SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR PASLAUGŲ KONTAKTAI

Kėdainių rajono seniūnijose nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos galite kreiptis dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, būst...

Autobusų eismo tvarkaraščiai karantino metu

Bilietus važiuoti miesto maršrutais galima įsigyti spaudos kioske, esančiame miesto centre, ,,Aibės“ parduotuvėse ir parduotuvėje, esančioj...