SPEKTAKLIS: „MAN GAL MAGNIO TRŪKSTA?

Lapkričio 27 dieną 18 val. Kėdainių kultūros centre - spektaklis MAN GAL MAGNIO TRŪKSTA? "Buvusių Moterų Reikalai 3" kūrėjai pristato nauj...

Krepšinio varžybos 11.30: NEVĖŽIS – SINTEK-DZŪKIJA

Lapkričio 30 dieną Kėdainių arenoje susitiks Kėdainių NEVĖŽIS ir SINTEK-DZŪKIJA

Krepšinio varžybos 11.09: NEVĖŽIS – RYTAS

Lapkričio 9 dieną Kėdainių arenoje susitiks Kėdainių NEVĖŽIS ir Vilniaus RYTAS.

Vietovardžių metams skirta konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“

Kėdainių daugiakultūriame centre lapkričio 8 d. 14−17 val. vyks Vietovardžių metams skirta konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“...

Tegyvuoja folkloras! Susieikime ? Vidurio Lietuv?!

Tradicinis folkloro festivalis „? Vidurio Lietuv? susi?j?“ šiemet rugs?jo 7-8 dienomis džiugins k?dainie?ius ir miesto sve?ius. Besidomintys etn...

Maestro Stasio Povilai?io dainos atgims koncerte pritariant Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui

Maestro Stasio Povilai?io muzika netyla jau kelis dešimtme?ius.

Ministro V. Sinkevi?iaus žinia K?dainiams: ruden? bus ?kurtas bendradarbyst?s centras „Spie?ius“

Penktadien? K?dainiuose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacij? ministras Virginijus Sinkevi?ius susitiko su K?daini? rajono savivaldyb?s naujai ...

Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyriaus veikla bus aktyvi

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga buvo ?kurtas Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyrius. Žinia, šio žymaus švi...

Kult?ros ministras M. Kvietkauskas: Lietuvos muziej? kelias atveria naujus akira?ius

Kult?ros ministras Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo Lietuvos muziej? kelio programos „T?vyn?s ieškojimas“ atidaryme ?eslovo Milošo kult?ros centr...

Pedagog?, tautinio atgimimo veik?ja Jadvyga Teofil? Juškyt?-Širš?

Birželio 1 d. Pernaravoje bus surengta Jadvygos Juškyt?s 150-osioms gimimo metin?ms skirta švent?. Ta proga pateikiame trump? straipsnel? apie j?. ...

Aštuntasis Met? medicinos darbuotojas – Alfredas Hofmanas

Balandžio 26 dien? jau aštunt? kart? ?teiktas K?daini? rajono savivaldyb?s Met? medicinos darbuotojo apdovanojimas. J? peln? Vš? K?daini? ligonin?s...

Šiandien startuoja Europos Jaunimo savait? 2019

Balandžio 25 d., prasid?jo Europos jaunimo savait? Lietuvoje, kuri t?sis iki geguž?s 2 d. 2019 met? Europos jaunimo savait?s tema – „Demokratija...

Minimos 429-osios Magdeburgo teisi? K?dainiams suteikimo metin?s

K?daini? savininko Jono Kiškos prašymu 1590 m. balandžio 15 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas III Vaza K?dainiams suteik? Magdeburgo teis...