Apdovanoti geriausi Lietuvos ?kininkai

?kininkavimas – tai ne darbas, o gyvenimo b?das – taip tarpusavyje juokauja ?kininkai ir jiems tikriausiai pritart? visi, kas yra susid?r?s su žem?s ?kiu.  O geras darbas turi b?ti ?vertintas, tad ?kininkai iš visos Lietuvos atvažiavo ? Kaun?, kur ?kinink? apdovanojimai  „Met? ?kis“ vyksta jau 22-?j? kart?. 

„Dirbti žem? n?ra lengva – tai darbas, reikalaujantis daug pastang? ir pasiaukojimo. Lietuva gali didžiuotis savo žemdirbi? tradicijomis, kurios yra puosel?jamos ir perduodamos iš kartos ? kart?. Tod?l man labai malonu sveikinti geriausius Lietuvos ?kininkus. Tokie konkursai – tai gera galimyb? pasteb?ti ir ?vertinti pa?ius geriausius, pa?ius inovatyviausius ?kius. Šiandien yra geriausias laikas Jums pad?koti už J?s? darb?“, – kalb?jo žem?s ?kio ministr? Virginija Baltraitien?, sveikindama „Met? ?kio 2015“ nugal?tojus.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevi?ius pažym?jo, kad tik dirbant išvien ?veikiami visi sunkumai. Juk b?tent Lietuvos ?kininkai prik?l? 5,5 mln. ton? gr?d? ir šie rodikliai vis auga. Premjeras žemdirbiams link?jo stipryb?s ir užsispyrimo siekiant dar geresni? rezultat?.

Šiais metais 121 žemdirbys gavo apdovanojim?, o iš viso konkurse dalyvavo 410 ?kinink? iš 41 savivaldyb?s. Tarp nugal?toj? vyravo gyvulininkyst?s ir mišrios specializacijos ?kiai, vidutinis ?kininkaujan?i? amžius – 47 metai. Jauniausiam nugal?tojui – 25 metai. Apibendrinant vis? laim?toj? ?kinink? dirbam? žem?s plot? pagal užpildytas anketas paskai?iuota, kad ?kininkai žem?s ?kio veiklai išnaudoja per  27 t?kst. ha žem?s.

Vieni iš laim?toj? ir k?dainie?iai:
1 - oji vieta atiteko Kristinai ir Mantui Vaiteliams
2 - oji - Vilmai ir Valdonijui Živatkauskams
3 - oji - Marijai ir Valdui Songailams

 „Met? ?kio apdovanojimai – tai bene ilgiausias tradicijas turintis konkursas, kuriame gali dalyvauti ?kininkai iš visos Lietuvos. J?s?  d?ka graž?ja m?s? kraštas, valgome lietuvišk? maist?, tad visi ?kininkai nusipelno didžiausios pagarbos“, – sak? Lietuvos ?kinink? s?jungos pirmininkas Jonas Talmontas. 
„Met? ?kis“ organizuojamas nuo 1994 met?.

Sveikiname visus nugal?tojus: 
 
Eil.Nr. Savivaldyb? I vieta II vieta III vieta
  Akmen?s r. sav. Jolanta ir Vytautas Jurgeliai Aurelija ir Viktoras Gedaminskiai Ingrida ir Andrius Ž?sinai
  Alytaus r. sav. Nijol? ir K?stas Žeimiai Zita ir Juozas Naruševi?iai Vaida ir Karl Siegfried Peteraitis
  Anykš?i? r. sav. Daiva ir Gintaras Šink?nai Lilia ir Jonas Aleknavi?iai Vaida ir Ram?nas Bertuliai
  Birštono sav. Violeta ir Alvydas Radvilai Ri?ardas Liuiza -
  Birž? r. sav. Jurgita ir Dainius Krivi?iai Alma ir Antanas B?liakai Justina ir Tadas Micikevi?iai
  Druskinink? sav. Daiva ir Saulius Miliauskai Jurgita ir Raimundas Markelioniai Irena ir Jonas Treigiai
  Elektr?n? sav. Rita ir Jonas Pacevi?iai Tomas Sinica Miroslava ir Juozas Gackai
  Ignalinos r. sav. Janina ir Mindaugas Siniai Jolanta ir Ram?nas Bubniai Inga ir Aleksandras Ponomarenko
  Jonavos r. sav. Regina ir Rimvydas Kukiai Anel? ir Bronius Ragaišiai Ri?ardas Žebrauskas
  Joniškio r. sav. Ilona ir Romas Kar?žnai Asta ir Vidas Monstvilai Donata ir Andrius Jaruliai
  Jurbarko r. sav. Laimut? ir Antanas Jackiai Lena ir Bronislavas Urbikai Danut? ir Gediminas Cvirkai
  Kaišiadori? r. sav. Giedr? ir Gediminas Janoniai Marius Steponavi?ius Milda ir Sigitas Stanislauskai
  Kauno r. sav. Reda ir Alfredas Rinkevi?iai Maryt? ir Gintautas Rastauskai Irena ir Aleksandras Valatkevi?iai
  Kelm?s r. sav. Zofija ir ?eslovas Lukošiai Irena ir Rimas Abromavi?iai Sigita ir Ar?nas Butkai
  K?daini? r. sav. Kristina ir Mantas Vaiteliai Vilma ir Valdonijus Živatkauskai Marija ir Valdas Songailai
  Klaip?dos r. sav. Daiva ir Vidmantas Buivydai Remigijus Norvilas Edita ir Gintautas Prišmontai
  Kretingos r. sav. Vilija ir Alvydas Šetkai Stanislava ir Povilas Mickai Andrius Martinkus
  Kupiškio r. sav. Inga ir Alvydas Drag?nai Inga ir Skirmantas Gurkliai Skaist? ir Rolandas Kalamažnikai
  Lazdij? r. sav. Ingrida ir Naglis Narauskai Alma ir Redas Rutkauskai Vilma ir Vilius Grušauskai
  Marijampol?s. sav. Jurgita ir Gintautas Mileriai Vilma ir Darius Isodai Dal? Pielikien?
  Mažeiki? r. sav. Alma ir Darius Kaubriai Romana ir Jonas Švelniai Ilona ir Vidmantas Al?auskiai
  Pag?gi?  sav. Danut? ir Tonis Dargeliai Stefanija ir Petras Bagavi?iai Rasa ir Antanas Gudavi?iai
  Panev?žio r. sav. Deimant? ir Zenonas Astravai Emilija ir Algirdas Bieliniai Gražina ir Remigijus Margiai
  Pasvalio r. sav. Svajon? ir Vidmantas Janeli?nai Inga ir Gintautas Aglinskai Aida ir Linas Lipnickai
  Plung?s r. sav. Adolfina ir Vytautas Lukauskai Daiva ir Rolandas Raudžiai Irma ir Albertas Urbonai
  Prien? r. sav. Danut? ir Vidmantas Petraškai Aldona ir Jonas Vil?inskai Inga ir Jonas Aliukoniai
  Raseini? r. sav. Angel? ir Jonas Galinai?iai Stas? ir Eugenijus Jasiuliai Vilija ir Arvydas ?iapai
  Rietavo sav. Stanislovas Antanas, Ram?nas ir Stasys Jurkai Valerija Stancelien? Laima ir Rimantas Bagdonai
  Skuodo r. sav. Ingrida ir K?stutis Pal?iauskai Aušra ir Vytautas Gadeikiai Dalia ir Zigmantas Mockai
  Šaki? r. sav. Albina ir Antanas Blockiai Roma ir Raimundas Masevi?iai Daiva ir Regimantas Pavalkiai
  Šiauli? r. sav. Rima ir Petras Brikai Vaida ir Zenonas Dambrauskai -
  Šilal?s r. sav. Vanda ir Romualdas Bertašiai Kristina ir Tomas Žadeikiai Stasys Eitutis
  Šilut?s r. sav. Virginija ir Kazimieras Gudži?nai Albina ir Romas Undžiai Danut? ir Linas Venckai
  Širvint? r. sav. Gražina ir Vidmantas Vyšniauskai Birut? ir Virginijus Kiecoriai Kristina ir Ar?nas Martin?liai
  Taurag?s r. sav. Vida ir Raimondas Besk?s Audron? ir Ar?nas Naus?dai Ligita ir Egidijus Kleinai?iai
  Telši? r. sav. Elena ir Vytautas Baliutavi?iai Lijana Pocien? Regina ir Bronislovas Liškai
  Trak? r. sav. Danut? ir Vytautas Zalieckai Ar?nas Grigaitis Pavel Žeromskis
  Utenos r. sav. Marijana ir Paulius Dijokai Alvydas Barsteiga Ramun? ir Ar?nas Smals?iai
  Var?nos r. sav. Daiva, Povilas ir ?eslovas Petruškevi?iai Elyt? ir Julius Bušniauskai Ona ir Vytas Stacevi?iai
  Vilkaviškio r. sav. Kristina ir Ram?nas ??snai Audron? ir K?stutis Ališauskai Rasa ir Vidmantas Laskevi?iai
  Zaras? r. sav. Gintaris Petr?nas Aldona ir Vladas Razmanavi?iai Maja ir Dalius Barzdai
 Nuotraukos Lietuvos žem?s ?kio konsultavimo tarnyba. Fotografas Vaidas Juška


 

Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 3.85.245.126.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

K?daini? „Nev?žio“ nebeišvysime naujame LKL sezone

Septyniolika sezon? Lietuvos krepšinio lygoje praleid?s K?daini? „Nev?žis“ kit? sezon? „Betsafe–LKL“ ?empionate nedalyvaus, skelbia LKL.

K?dainie?iai mini Žolin?s švent?

Krikš?ioniškasis pasaulisj mini Šv?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? švent?. Ši diena yra valstybin? švent? ne tik Lietuvoje, – Lenkijoje, Ital...